iFarmaření.cz

Vítejte na stránkách budoucího časopisu. Zatím se nachází jen v elektronických plenkách.
Až dospěje, měli byste najít výtisky v infocentrech, na farmách a farmářských trzích,
v bio–prodejnách, veterinárních klinikách, v čekárnách ordinací ap.
A to ZDARMA.
K tomu ale potřebuje vás, potenciální inzerenty — malé i velké.
Uveřejněním reklamy na e–stránkách se budete podílet na vzniku tištěné verze.

Jindra Petráčková