iFarmaření.cz

Kontakty

Jindra Petráčková
Kozašice 9, 535 01 Přelouč

tel.: +420 723 813 180
e–mail: jpetrackova@ifarmareni.cz

IČ 45862885

grapet.org
e–mail: jindra.petrackova@grapet.org
www.grapet.org